ไพ่ออราเคิล

ไพ่ออราเคิล (Oracle) คืออะไร?

ไพ่ออราเคิล (Oracle) คืออะไร?

ไพ่ออราเคิลคือไพ่ทาโรต์รูปแบบหนึ่งที่ไม่มีรูปแบบโครงสร้างตายตัว ขึ้นอยู่กับตัวผู้สร้างสรรค์ชุดไพ่ขึ้นมาซึ่งรวมถึงความหมายของไพ่แต่ละใบและเรื่องราวของชุดไพ่