เทพประทานพร

6 เทพประทานพรความรัก เสริมดวงต้อนรับวาเลนไทน์

6 เทพประทานพรความรัก เสริมดวงต้อนรับวาเลนไทน์

6 เทพประทานพรความรัก 1. พระตรีมูรติ 2. พระกฤษณะ 3. พระแม่อุมาเทวี 4. Yue Lao (月老) 5. Mazu (妈祖) 6. Thagyamin – เทพพม่า