เขาคิชฌกูฏ

สายบุญเตรียมพร้อม เขาคิชฌกูฏ เปิดสักการะรอยพระพุทธบาท

สายบุญเตรียมพร้อม เขาคิชฌกูฏ เปิดสักการะรอยพระพุทธบาท

สายบุญไปเขาคิชฌกูฏสักการะบูชาแค่เพียงปีละครั้ง กำหนดการสักการะ คือ ช่วงระหว่าง วันที่ 10 ก.พ. – 9 เม.ย. 67 เท่านั้น