พระพิฆเนศ

คเณศชยันตี  ฤกษ์ดีสำหรับการไหว้ขอพรพระพิฆเนศ

คเณศชยันตี ฤกษ์ดีสำหรับการไหว้ขอพรพระพิฆเนศ

เนื่องในวาระโอกาสฤกษ์ดีวันคเณศชยันตี เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระพิฆเนศหรือที่เราเรียกว่า ‘วันคเณศชยันตี’  มหาเทพแห่งศิลปะ สติปัญญา