คตมะพร้าว

คตมะพร้าว คืออะไร? ศาสตร์แห่งการป้องกันคุณไสย

คตมะพร้าว คืออะไร? ศาสตร์แห่งการป้องกันคุณไสย

คตมะพร้าวคือ วัตุทางธรรมชาติซึ่งถือเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัว ไม่ต้องปลุกเสกด้วยคาถาอาคมอะไร โดยมีคติความเชื่อว่าเป็นของคงทนสิทธิ์