Urseer / บล็อก / ทั่วไป / 6 เทพประทานพรความรัก เสริมดวงต้อนรับวาเลนไทน์

6 เทพประทานพรความรัก เสริมดวงต้อนรับวาเลนไทน์

เผยแพร่เมื่อ กุมภาพันธ์ 7, 2024

โดย ณัฐภัทร

สำหรับทุกคนแล้วความรักคืออะไร? รักเป็นความรู้สึกที่อยู่เหนือทุกขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรมแดนและวัฒนธรรม ความรักคืออารมณ์ของความรักใคร่และความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง ในขณะที่ความเชื่อคือความศรัทธาและความไว้วางใจในบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า เมื่อแนวคิดเหล่านี้ผสานเข้าด้วยกัน พวกเขาก็ก้าวข้ามไปสู่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงประทานความรักครอบคลุมความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดและความศรัทธาอันไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อรอแล้วรอเล่าความรักก็ยังไม่เข้ามาสักที นาทีนี้ความรักคงต้องผสมเข้ากับความเชื่อ การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการบูชาเทพเจ้าในการขอความรักก็เป็นที่ยอดนิยมยิ่งใกล้วาเลนไทน์นี้แล้ว หากคุณไม่อยากเหงา พวกเรา Urseer ขอแนะนำ 6 เทพเจ้า ไม่ว่าจะเป็น เทพฮินดู, เทพจีน และเทพพม่ามาแนะนำให้แก่คุณ เลือกสักการะบูชาเทพประทานพรความรักให้ถูกองค์ เสริมดวงความรักให้สดใส

1. พระตรีมูรติ – เทพฮินดู

“พระตรีมูรติ” เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะมี ศักดิ์สูงสุดในศาสนาพราหมณ์ เนื่องจากเป็นการ รวมกันของมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ถึง ๓ พระองค์ด้วยกัน คือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ ตรีมูรติ มาจากคำว่า ตรี หมายถึงสาม และคำว่า มูรติ หมายถึงรูปแบบ ดังนั้นคำว่า ตรีมูรติ จึงหมายถึง รูปแบบของ พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ ประกอบด้วย พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ คนโสดหรือคนที่ต้องการขอเทพประทานพรให้ด้านความรักจึงมัก ไหว้บูชาพระตรีมูรติ เสมือนว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านความรัก แต่แท้ที่จริงแล้วพระตรีมูรติเป็นเทพที่สามารถประทานพรได้รอบด้าน ไม่ว่าจะความรัก การงาน ความประสบความสำเร็จในชีวิต ใครที่ต้องการกราบไหว้พระตรีมูรติสามารถไปได้ที่แยกห้วยขวาง, วัดบัวขวัญพระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี และ หน้าอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เป็นต้น

การบูชาพระตรีมูรติ

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับพระตรีมูรติ ให้ไหว้เทวรูปแล้วสวดมนต์ขอพรถึง “พระศิวะมหาเทพ” ขึ้นชื่อให้เรื่องความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระสวามี มีความเชื่อว่าหากบูชาพระแม่ลักษมีจะทำให้เกิดโชคลาภ ประทานพรให้สมปรารถนาทั้งเรื่องการงาน การเงิน และ “ความรัก” หรืออ่านต่อได้ที่ พระตรีมูรติ

บทสวดบูชาพระตรีมูรติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ ” (3 จบ)

สาธุสาธุสาธุอุกาสะข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่
ข้าพเจ้า (ชื่อ–นามสกุล) กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้วพระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายบัดนี้
ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้วจึงขอพระจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ณบัดนี้ (…ขอพร…) 
เตสังอัมหากังพรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า
ตุมหากังและจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า
ฑีฆายุกามหาเดชามหาปัญญามหาโภคามหายะสามหาลาภา
ปัญจวีสติภยันจะทวัตติงสะฉันนะวุฒิติโรคัญจะโสระสะอุบัติอันตราย
ยัญจะอัยยัญติกะอันตรายยัญจะพาหิระอันตรายยัญจะวิระหิตะวาโหตุยาวะชีวังพระวิสตีติพระตรีมูรติ…”

2. พระกฤษณะ – เทพฮินดู

พระกฤษณะ อวตารปางที่ 8 ในอวตารทั้ง 10 ของพระนารายณ์หรือพระวิษณุในนิกายไวษณวะ หรือ ไวษณพนิกาย เป็นที่รู้จักในฐานะคนรักอันศักดิ์สิทธิ์และผู้มีเสน่ห์ในตำนานฮินดู พระกฤษณะรวบรวมแก่นแท้ของความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความจงรักภักดี พระกฤษณะเป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องดูแล, ความเมตตา, ความอ่อนโยน และความรัก การผจญภัยที่โรแมนติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในชายาที่พระกฤษณะรักที่สุดนั่นคือพระนางราธา บ่อยครั้งที่จะเห็นรูปบูชาของพระกฤษณะนั้นมักจะมีพระนางราธาคู่กันอยู่เสมอ ทำหน้าที่เป็นเรื่องราวเหนือกาลเวลาเกี่ยวกับความรักที่เหนือธรรมชาติ คนโสดหรือคนที่ต้องการขอเทพประทานพรให้ด้านความรักจึงมัก ไหว้บูชาพระกฤษณะ เทพผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากฮินดูเพื่อหนุนดวงให้เหนือคู่แข่งความรัก ช่วยคนโสดพบรักสมหวัง ใครที่ต้องการกราบไหว้ขอทั้ง 2 พระองค์สามารถไปได้ที่วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า, วัดวิษณุ เป็นต้น

การบูชาพระกฤษณะ

ดอกไม้, พวงมาลัย, ผลไม้ตามฤดูกาล  ห้ามถวายของคาว และเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด
ผู้ที่บูชาควรศึกษามหากาพย์มหาภารตะ และคัมภีร์ภควัทคีตาควบคู่ไปด้วยกันการบูชา

บทสวดบูชาพระกฤษณะ

ควรสวดตอนเช้า ไม่เกิน 11.00 น. จำนวน 9, 11, หรือ 108 จบ และควรสวดบูชาพระพิฆเนศก่อน
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (สวดบูชาพระพิฆเนศ สวด 3, 5, 7, 9 จบ ตามสะดวก)
โอม ด่าโม ด่าด้า ยะ วิค มาฮี บันชี ทารา ยะ ดิ มาฮี ตันโน่ กฤษณะ ประโชว์ ดายาท

3. พระแม่อุมาเทวี – เทพฮินดู

พระแม่อุมาเทวี หรือ เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี เป็นพระมเหสีของพระศิวะ พระแม่อุมาเทวีเป็นสัญลักษณ์ของพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้หญิง ความอุดมสมบูรณ์ และความสุขในชีวิตสมรส คนโสดหรือคนที่ต้องการขอเทพประทานพรในด้านความรักจึงมัก ไหว้บูชาพระแม่อุมาเทวี เพื่อให้พระองค์ประทานพรในด้านความรัก ด้านความสมบูรณ์ การเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ประทานบุตรที่ดี รวมทั้งประทานปัจจัยที่เพียบพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตขึ้นเป็นคนดี ใครที่ต้องการกราบไหว้พระแม่อุมาเทวี สามารถไปได้ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก สีลม เป็นต้น

การบูชาพระแม่อุมาเทวี

ดอกไม้, พวงมาลัย, ผลไม้ตามฤดูกาล  ห้ามถวายของคาว และเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด
ผู้ที่บูชาควรศึกษามหากาพย์มหาภารตะ และคัมภีร์ภควัทคีตาควบคู่ไปด้วยกันการบูชา หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ประวัติพระแม่อุมา

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี

ควรเริ่มจากการสวดบูชาพระพิฆเนศก่อน
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (สวดบูชาพระพิฆเนศ สวด 3, 5, 7, 9 จบ ตามสะดวก)

โอม เจ มาตา ดี
โอม ชยะ มาตา ดี
โอม ไชย มาตา ดี
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
โอม ไจ มาตา ปารวตี
โอม มหาอุมาเทวี นมัส
โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

4. Yue Lao (月老) – เทพจีน

Yue Lao (月老) อ่านออกเสียงว่า ‘เย่ว์เหล่า‘ มีอีกชื่อหนึ่งว่า “เทพเฒ่าจันทรา” เย่ว์เหล่าเป็นเทพที่คนจีนให้ความเคารพนับถือ ซึ่งมีหน้าที่ผูกมัดเนื้อคู่ด้วยด้ายสีแดง หรือเรียกง่ายๆ ว่า กามเทพจีน ชายชราผู้ถือไม้เท้ามาพร้อมกับสมุดบัญชีจดความรัก และมีถุงผ้าใส่ด้ายแดงอยู่ข้างกายเสมอ คนโสดหรือคนที่ต้องการขอเทพประทานพรในด้านความรักสามารถไหว้บูชา Yue Lao (月老) เพื่อช่วยให้ความรักสมหวังดั่งปรารถนา ให้มีความรักและความสุขที่ยั่งยืน เป็นดั่งเนื้อคู่ที่กามเทพประทานพรให้ เป็นที่มาของการบูชาสวมใส่ด้ายแดงนำโชคความรักจนมีคำกล่าวที่ว่า “ห่างกันพันลี้แสนไกล บุพเพเชื่อมไว้ด้วยด้ายแดง” (千里姻緣一線牽) ใครที่ต้องการกราบไหว้ Yue Lao (月老) สามารถไปได้ที่วัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร หากใครมีโอกาสอยากไปไหว้ที่ต่างประเทศ แนะนำ วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หรือ วัดหวังต้าเซียน ประเทศฮ่องกง

การบูชาเทพเฒ่าจันทรา Yue Lao (月老)

จุดธูปสักการะที่กระถางธูปทั้งเจ็ด  และบอกชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ และลักษณะของเนื้อคู่ต้องการ การขอด้ายแดงเพื่อให้เจอเนื้อคู่ โยนไม้เสี่ยงทาย 3 ครั้ง และจะต้องเป็นคว่ำหงายทั้ง 3 ครั้ง หลังจากโยนไม้เเล้วให้หยิบด้ายแดงเส้นหนึ่ง จากนั้นเดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เมื่อเดินครบแล้วให้ไปที่ศาลเจ้าบอกชื่อ-นามสกุล วันเกิดลักษณะของเนื้อคู่ที่ต้องการอีกครั้ง ตามความเชื่อให้นำด้ายแดงติดกระเป๋าไว้เพื่อให้เทพประทานความรักให้

5. Mazu (妈祖) – เทพจีน

Mazu (妈祖) หรือ เทพหม่าโจ้ว เป็นเทวีแห่งทะเลตามคติศาสนาชาวบ้านจีน เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวฮกเกี้ยน ชาวจีนโพ้นทะเลที่ประกอบอาชีพประมงและเดินเรือ สำหรับในประเทศไทย ม่าจ้อโป๋ มักจะถูกเข้าใจผิดในหมู่ชาวไทยว่าคือเจ้าแม่ทับทิม ความจริงแล้วเจ้าแม่ทับทิมคือจุ้ยบ้วยเนี้ย (水尾聖娘) เทวีอีกองค์หนึ่งที่ถือว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลหรือการเดินเรือเช่นเดียวกัน ตามความเชื่อจากชาวจีนโบราณ  เชื่อกันว่าเมื่อขบวนแห่ของเทพหม่าโจ้วผ่านมาถึงที่ไหน ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับความสงบสุข ความสามัคคีในครอบครัว ตลอดจนความสำเร็จในชีวิต คนโสดหรือคนที่ต้องการขอเทพประทานพรในด้านความรักสามารถไหว้บูชา Mazu (妈祖) เพื่อช่วยในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ โดยให้คำแนะนำและให้พรแก่คู่รักที่แสวงหาความสามัคคีและความซื่อสัตย์ ใครที่ต้องการกราบไหว้ Mazu (妈祖) สามารถไปได้ที่ท่าเรือ ฮวย จุ่ง ล้ง หรือ ล้ง 1919 เป็นต้น

การบูชาเทพหม่าโจ้ว Mazu (妈祖)

เตรียมของไหว้ ได้แก่ ส้ม 1 จาน น้ำดื่มสะอาด และธูปเทียน โดยเคล็ดลับการขอพรจากเทพหม่าโจ้วการไหว้เจ้าขอพรแบบชาวจีนนั้น ไม่นิยมการบนเพียงถ้าคำขอพรสำเร็จตามปรารถนา ก็จัดของมาไหว้ขอบคุณ

6. Thagyamin – เทพพม่า

Thagyamin (ธรรมยามินทร์) หรือ ราชาแห่งเทพเจ้า เทพเจ้าสายฟ้า ฟ้าร้อง สายฝน และสายน้ำราชาแห่งสวรรค์ในพุทธศาสนาของพม่า เชื่อว่า ธรรมยามินทร์ เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรสวรรค์และเชื่อกันว่ามีสติปัญญาและความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ สำหรับใปนระเทศพม่ามักบูชาเทพธรรมยามินทร์ในวัดและเจดีย์ที่อุทิศให้กับเทพเจ้าองค์นี้ สถานที่สักการะเหล่านี้เรียกว่า Thagyamin Hsan หรือ Thagyamin Shwe Hmu โดยทั่วไปจะประดับด้วยรูปปั้นหรือรูปของ Thagyamin พร้อมด้วยเครื่องบูชาต่างๆ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ เทียน และธูป หากคนโสดหรือคนที่ต้องการขอเทพประทานพรในด้านความรักสามารถไหว้บูชา ธรรมยามินทร์ เพื่อช่วยในเรื่องการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จ ความสามัคคีในครอบครัว และความรักที่ยั่งยืน ให้พบรักกับเนื้อคู่

การบูชาเทพธรรมยามินทร์

การบูชาเทพธรรมยามินทร์ในพระพุทธศาสนาแบบพม่าเกี่ยวข้องกับการสวดภาวนา การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ และพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพและขอพรในด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น การแต่งงานที่ประสบความสำเร็จ ความสามัคคีในครอบครัว และความรักที่ยั่งยืน ผู้ศรัทธายังมีส่วนร่วมในการทำบุญ รักษาศีล และเดินทางไปแสวงบุญไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับทาเกียมิน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และรับการนำทางจากสวรรค์


ณัฐภัทร
ณัฐภัทร (ผู้เขียน)

ผมเชื่อว่าเรื่องของดวงและโหราศาสตร์ควรเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในยุคสมัยใหม่ นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ผมมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อใน Urseer เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและย่อยง่ายสำหรับทุกคน