Urseer / บล็อก / ทั่วไป / วิธีแก้บนท้าวเวสสุวรรณ ตามแบบที่ถูกต้อง

วิธีแก้บนท้าวเวสสุวรรณ ตามแบบที่ถูกต้อง

เผยแพร่เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2024

โดย ณัฐภัทร

ท้าวเวสสุวรรณถือเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร กล่าวคือตามตำนานผีและปีศาจล้วนเป็นบริวารของท้าวเวสสุวัณโดยตรง ทั้งท้าวเวสสุวรรณยังมีอำนาจประทานพรในการปกป้องคุ้มครองและปัดเป่าภัยอันตรายให้แก่ผู้นับถือบูชาอีกด้วย

ด้วยความนิยมและเป็นที่สักการะนับถือของประชาชนทั่วไป ทำให้ผู้คนจำนวนมากได้บนบานสานกล่าวต่อหน้าท้าวเวสสุวรรณให้ช่วยเหลือและคุ้มครองในกิจธุระต่าง ๆ ดังนั้น ในวันนี้ Urseer จึงขอนำวิธีแก้บนท้าวเวสสุวรรณในแบบที่ถูกต้องสำหรับท่านที่เคยบนบานและกำลังต้องการจะแก้บนกัน

วิธีแก้บนท้าวเวสสุวรรณ

การแก้บนท้าวเวสสุวรรณจะทำพิธีที่บ้านท่าน หรือที่จุดสักการะท้าวเวสสุวรรณ เช่น วัดจุฬามณี ก็ย่อมได้เช่นกัน ซึ่งมีวิธีแก้บนเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

  1. จุดธูปสักการะ 9 ดอก
  2. ถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก
  3. ตั้งนะโม 3 จบ
  4. ท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ
  5. แจ้งความสำเร็จที่ได้บนบานไว้
  6. มอบของถวายที่จัดเตรียมมา(ตามสัญญา)

ของแก้บนท้าวเวสสุวรรณที่ถูกต้อง

สำหรับท่านที่ได้บนบานเรื่องใดไว้กับท้าวเวสสุวรรณ หากแต่ไม่ได้กล่าวถึงของถวายสำหรับแก้บน Urseer อยากจะแนะนำให้ถวายของประกอบตามกิจธุระที่ได้บนบานสานกล่าวไว้ดังนี้

เกี่ยวกับการงาน: ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ของภายในต้องมีรองเท้าพระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พระพุทธรูป 1 องค์ และเข็มกับด้าย 1 ชุด แก่ท้าวเวสสุวรรณ

เกี่ยวกับการเงิน: ให้ถวายสังฆทาน 1ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป 9 นิ้วแก่ท้าวเวสสุวรรณ

เกี่ยวกับความรัก:ให้ถวายดอกกุหลาบแดง พร้อมทั้งบูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณ และปฎิบัติหลักศีลแปดในวันที่เราเกิดและวันพระให้แก่ท้าวเวสสุวรรณ

เกี่ยวกับสุขภาพ: ให้ถวายหนังสือสวดมนต์ให้แก่ท้าวเวสสุวรรณ

เกี่ยวกับการเรียน การสอบ: ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร ในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรม หรือ ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่ม 1 คัน แก่ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ” (9 จบ)


ณัฐภัทร
ณัฐภัทร (ผู้เขียน)

ผมเชื่อว่าเรื่องของดวงและโหราศาสตร์ควรเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในยุคสมัยใหม่ นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ผมมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อใน Urseer เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและย่อยง่ายสำหรับทุกคน